Statybos dokumentai

Sklandus privalomų statybos dokumentų tvarkymas po statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Pagalba ir konsultacijos, padėsiančios išvengti  neplanuotų išlaidų ir laiko sąnaudų dėl netvarkingos dokumentacijos statybos eigoje

 

  • Statybos vadovo paskyrimas (pasamdymas) (privaloma visais atvejais);
  • Techninės priežiūros vadovo paskyrimas (pasamdymas) (neprivaloma kai ne didesnių kaip 300  m² bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statyba vykdoma ūkio būdu);
  • Pranešimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją (neprivaloma nesudėtingo statinio statybos atveju);
  • Pagalba sudarant privalomųjų civilinės atsakomybės draudimų sutartis;
  • Reikiamų dokumentų parengimas ir atstovavimas gaunant nebaigtos statybos pažymas (Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių);
  • Statybos užbaigimo dokumentų parengimas ir atstovavimas atliekant statybos užbaigimo procedūras;
  • Statomo statinio atitikties projekto sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams kontrolė;
  • Projekto pakeitimų organizavimas ir įforminimas;
  • Svarbių terminų kontrolė siekiant laiku gauti reikiamus dokumentus (pagal banko reikalavimus, privalomas teisines registracijas, statinio pardavimo atveju);

Turite klausimų ar pasiulymų ?